Konuyla ilgili söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tasarının genel gerekçesine işaret etti. Enerji Dairesi kurulmasıyla ilgili de bir tasarı olduğunu anımsatan Erhürman, bu iki tasarının ivedilik talebine olumlu oy vereceklerini söyledi. Erhürman, olumlu oy verecek olmalarının nedeninin KKTC’nin kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikasının ve strateji planının oluşturulmasının ülkenin acil ihtiyacı olması olduğunu kaydetti.

Tasarıda üst kurula biçilen fonksiyonda bir yanlış olduğunu ifade eden Erhürman, bunu komite aşamasında ele alacaklarını belirtti.

Tasarıların açıklamasında ülkede kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikasının ve strateji planının en kısa sürede uzmanlarca hazırlanması gerektiğinin kaydeden Erhürman, bütün bunlar yapılmaksızın da ülkede ihalesiz ya da ihaleli herhangi bir yatırım konusunda adım atılmaması gerektiğini de dile getirdi.

Erhürman, bunlar yokken AKSA ile sözleşmede daha süre varken ihalesiz sözleşme imzalanmaya çalışılmasının eylemlere neden olduğuna ve ülkeyi karanlığa sürüklediğini belirtti.

Uzmanların çıkardığı eylem planı çerçevesinde gerekli adımlar için harekete geçilebileceğini söyleyen Erhürman, kısa, orta ve uzun vadeli enerji politikası ve strateji planı yokken hareket edilemeyeceğini belirtti. Erhürman, “Bunlar olmadan ihalesiz sözleşme yapmayı mı düşünüyorsunuz da ilgili yasanın üçüncü oylaması yapılacak?” diye sordu.

Bunu bir samimiyet testi olarak tanımlayan Erhürman, doğru olanın bu gereklilikler yerine getirildikten sonra sözleşme konusunu ele almak olduğunu dile getirdi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ele alınan yasaların sözleşme konusundan sonra gündeme gelmediğini belirterek, bu yasalar üzerinde uzun süredir çalışıldığını ve gündeme geleceğinin uzun süre önce bilindiğini kaydetti.

İlgili yasaların birlikte ele alınması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, konuyla ilgili tüm süreçlerin enerji üst kurulu uzmanlarınca değerlendirileceği bir sistemin gündemde olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, Enerji Üst Kurulu’nun kurulması, Enerji Dairesi'nin görevini yerine getirmesi, enerji verimliliğiyle elektrikli araçların gündeme gelmesinin tüm çağdaş toplumların sorumluluğu olduğunu belirtti.

Sadece alım garantili anlaşmalar yapılmasının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Amcaoğlu yenilenebilir enerjinin sağlanması için enterkonnekte sisteme geçilmesi gibi adımların da gerekli olduğunu ve konuya kapsamlı bakılması gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Erhürman’ın yerinden sorduğu soru üzerine, Amcaoğlu, sözleşmenin arz güvenliği sağlandığı anda alım garantisini fes edecek şekilde yapılabileceğini anlattı.

Amcaoğlu, hem sözleşmeyi, hem de enerji politikasını birlikte çalıştıklarını belirterek, zaman kaybetmemek için çalıştıklarını söyledi.

Erhürman’ın “Neden aynı anda bu sözleşmeyi yapmaya ihtiyaç duyuyorsunuz?... Önünüzde 1+3 yıllık bir dönem var… Çalışma bugün başlasın ama biz bu ülkenin enerji stratejisini belirlemeden bir sözleşme imzalamayın” demesi üzerine Amcaoğlu, sözleşmelerde sıkıntının alım garantilerinde olduğunu, öte yandan alım garantisi maddelerinin kablo projesine göre feshedilecek şekilde düzenlenebileceğini söyledi.

Elektrik Kurumu'nun yatırım yapamamasının nedeninin finansman eksikliği olduğuna işaret eden Amcaoğlu,  elektrik kurumunun yazın oluşacak açığı kapatacak durumda olmadığını dile getirdi.

Editör: Enver Karakaya